Form Us With Love na ŁDF 2019! / wykład i wystawa gości specjalnych

Organizator: FORM US WITH LOVE
Kurator: FORM US WITH LOVE
Kiedy: 17 – 26 maja
Gdzie: Centrum Festiwalowe, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, Tymienieckiego 3, patio


FORM US WITH LOVE

W centrum zainteresowania Form Us With Love leży proces łączący tradycyjne działanie twórcze z innowacyjną koncepcją opartą na przejrzystym, strategicznym podejściu. Głównym zamierzeniem jest ewolucja wraz z każdym projektem, jego miejscem na rynku i stale zmieniającymi się potrzebami prawdziwych ludzi.

Filozofia projektowania FUWL

Form Us With Love patrzy w przyszłość. Każdy projekt zaczyna się od zastanowienia się „co dalej?” Za Form Us With Love stoi międzynarodowy zespół projektantów pracujących na styku przemysłu i kultury.

Projektowanie i DOBRE ŻYCIE według FUWL, plan, miłość do produktów, pełne odpowiedzialne projektowanie

Aby stworzyć lepsze warunki w życiu codziennym, FUWL dąży do tego, aby ich projekty wyrażały kilka prostych cech. Ich podejście jest całościowe. Każdy projekt FUWL stara się wprowadzić innowację do swojej kategorii, podnosić poprzeczkę oczekiwań związanych z projektowaniem. Oznacza to tworzenie produktów z coraz lepszych materiałów, w celu budowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Oznacza to współpracę z partnerami w celu zwiększenia wpływu projektu na rzeczywisty świat. Przede wszystkim oznacza to budowanie czegoś, co trwa i pozostaje istotne przez pewien czas, aż do zaprojektowania jeszcze lepszych rzeczy.

Wasza ścieżka od początków w 2005 roku - co wydarzyło się w tym czasie do 2019 roku?

Jonas Pettersson i John Löfgren założyli Form Us With Love od razu po ukończeniu studiów w 2005 roku. Obecnie sztokholmskie studio składa się w dużej mierze z międzynarodowego zespołu projektantów. Wspólnie współpracują z markami takimi jak IKEA w zakresie zrównoważonych inicjatyw i prowadzą własne przedsięwzięcia, takie jak BAUX, przedefiniowujące tradycyjne materiały budowlane. Wśród klientów studia znajdują się Cappelini, Muuto, Shaw Contract, MDD, Thule, LG, Hem i TID. Spodziewajcie się wspaniałych rzeczy.
LDF19 Form us 02 10420