„Meblarski 1000” - ranking producentów mebli w Polsce

Jak branża meblarska poradziła sobie z kryzysem? Rok, w którym wybuchła pandemia, wbrew obawom, okazał się dla polskiego meblarstwa rokiem nadspodziewanie dobrym. Podstawowe wskaźniki rentowności osiągnęły najwyższe poziomy od trzech ostatnich lat.

Jaki był dla branży meblarskiej miniony rok?

Rentowność aktywów ogółem wyniosła 7,11%, rosnąc w stosunku do 2019 r. o 11,4%. Rentowność sprzedaży wzrosła o 0,58 pkt proc., osiągając poziom 4,89%. Jednocześnie nastąpił wzrost zadłużenia o 3,9% do poziomu 39,6% oraz spadek wskaźnika płynności bieżącej do poziomu 1,54. Tak ukształtowane wskaźniki świadczą o bardzo dobrej kondycji branży, mimo wprowadzonego pod koniec pierwszego kwartału zamrożenia gospodarki spowodowanego wybuchem pandemii.

To pokazuje, że branża meblarska była dość dobrze przygotowana na ewentualne zawirowania i szybko dostosowała się do zmieniającej się sytuacji. Koszty prowadzenia działalności zostały z jednej strony ograniczone poprzez ostrożniejsze wydawanie i eliminowanie kosztów zbędnych, a z drugiej rekompensowane poprzez różnego rodzaju subwencje i dotacje oferowane głównie przez instytucje państwowe i unijne. Ponadto strona popytowa po chwilowym zastoju odrobiła zaległości z nawiązką. Branża z pewnością stała się beneficjentem potrzeb związanych z dostosowaniem życia i prowadzenia biznesu w realiach pandemicznych. 

Rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na dynamikę zmieniającej się sytuacji, oraz konieczność szybkiego przestawiania się. Należało z jednej strony mocno dbać o łańcuch dostaw surowców, czy zasób ludzki do pracy, a z drugiej reagować na zmieniające się potrzeby rynku.

Jakie przychody osiągnęli najwięksi producenci mebli w Polsce? Gdzie w Polsce produkuje się najwięcej mebli? 

Szczegółowych odpowiedzi dostarcza „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” - oprawcowanie przygotowane przez redakcję BIZNES.meble.pl.

„Meblarski 1000” - ranking producentów mebli w Polsce