Staza SYGNIS – drukowalna 3D, zweryfikowana bojowo