SARS-CoV-2

Zasady bezpieczeństwa podczas Łódź Design Festival #LEPIEJ 2.0 w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

W trosce o zdrowie Państwa – uczestników Łódź Design Festival, naszych gości i wszystkich tworzących Festiwal wprowadzamy zasady bezpieczeństwa ograniczające szerzenie się zakażenia koronawirusem.

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i dostosowanie się do reżimu sanitarnego obowiązującego podczas Festiwalu.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas Łódź Design Festival w dniach 16–19.09.2021 są zgodne z:

 • rządowymi wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz wystaw w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
 • aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i ograniczeniami w związku z przeciwdziałaniem szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

LDF2021 covid ikonki 1200x1200


 1. Na terenie Centrum Festiwalowego obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego związanego z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 
 2. Centrum Festiwalowe funkcjonuje w ścisłym reżimie sanitarnym, tj. maks. 75 proc. obłożenia, zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami; obecność nie więcej niż 1 osoby na 10 m kw. powierzchni, konieczność zakrywania ust i nosa. 
 3. Warunkiem wejścia do Centrum Festiwalowego i otrzymania bezpłatnej wejściówki na dany dzień Festiwalu jest podpisanie oświadczenia uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, potwierdzającego, że uczestniczka/uczestnik ma objawów wskazujących na chorobę oraz nie przebywa aktualnie na obowiązkowej kwarantannie. 
 4. W trakcie przebywania na terenie Centrum Festiwalowego uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do:
  - zakrywania ust i nosa maseczką (zapewnioną we własnym zakresie);
  - dezynfekowania rąk środkami zapewnionymi przez organizatora Festiwalu przy wejściu do Centrum Festiwalowego, jak i na każdym piętrze budynku;
  - zachowywania dystansu od innych osób, poza wyłączonymi przypadkami (rodzice z dziećmi wymagającymi opieki [do 13. roku życia], osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie; grupy przedszkolne i szkolne zorganizowane) zarówno w obszarze Biura Festiwalowego, jak i na terenie wystaw. 
 5. Obsługa opiekująca się wystawami oraz ochrona Festiwalu uprawieni są do egzekwowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie Centrum Festiwalowego.
 6. Osoby niestosujące się do zasad bezpieczeństwa nie będą wpuszczane albo proszone o opuszczenie terenu Centrum Festiwalowego.
 7. Uczestnictwo w Łódź Design Festival jest równoznaczne z akceptacją zasad bezpieczeństwa obowiązujących na Festiwalu.

Podstawa zaleceń: www.gov.pl/web/kulturaisport/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

Aktualne zasady i ograniczenia: www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia