Nothing but flowers / Nic, oprócz kwiatów

Nothing but flowers / Nic, oprócz kwiatów

Organizator: Łódź Design Festival
Kurator: Agata Połeć
Kiedy: 19 – 27 maja
Gdzie: Centrum Festiwalowe, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, ul. Tymienieckiego 3, sala B2


Tytuł wystawy bezpośrednio odnosi się do utworu zespołu Talking Heads. Bohater tekstu opowiada o świecie, w którym przyszło mu żyć – w zgodzie z natura, z dala od cywilizacji, niemalże mitycznym Edenie. Nie jest jasne, co spowodowało sytuację, w której się znalazł – czy była to globalna katastrofa, skutkująca upadkiem cywilizacji; czy przerost populacji wymógł konieczność przeniesienia się w naturalne, dziewicze środowisko. Pamięta jednak czasy, kiedy świat był u szczytu rozwoju technologii, a nowoczesne wynalazki ułatwiały jego codzienną egzystencję. Wspomina je z nostalgią i tęskni za udogodnieniami z przeszłości. Wystawa porusza temat stosunku współczesnego człowieka do technologii i relacji, które między nimi zachodzą. Technologii rozumianej jako nowoczesne wynalazki, coraz bardziej powszechną robotyzację, automatyzację, cyfryzację – ale także osiągnięcia naukowe, eksperymenty biologiczne, sztuczną inteligencję i szeroko pojęty Internet. Rozważamy, jak wpływa na ludzką codzienność, w jaki sposób czyni ją łatwiejszą, co budzi obawy.


Czy automatyzacja w każdym obszarze życia człowieka jest pomysłem ryzykownym? Coraz większymi krokami zbliżamy się do czasów, kiedy człowiek i robot będą żyli obok siebie, a niemalże każde elektroniczne urządzenie obdarzone będzie sztuczną inteligencją. Ta wizja - choć ekscytująca - uświadamia, że istnieje druga, ciemniejsza strona technologii, której nieco się obawiamy, która prowadzi w rewiry nadal niepoznane, tajemnicze, może niebezpieczne. Ciekawość i pociąg do nowych technologii idzie w parze z obawą, że w końcu nie będziemy mogli się w nich odnaleźć, a nawet, że zostaniemy przez nie zastąpieni.
Nie można jednak zaprzeczyć, że gigantyczny postęp w nauce, a co za tym idzie w technologii, niesie ze sobą ogromne korzyści dla człowieka. Leczymy coraz więcej chorób, jesteśmy w stanie wygodnie żyć z niepełnosprawnościami, potrafimy zbudować dom w ciągu 24 godzin. Podziw dla nowoczesności, a jednocześnie coraz większa dostępność rozwiązań powoduje nieustające przywiązanie człowieka do technologii. Potrzebujemy czasu na refleksje i krytyczne spojrzenie na to, jak technologia wpływa, a być może determinuje życie człowieka. Co stracimy, jeśli każda praca wymagająca ludzkiego wysiłku zostanie zastąpiona technologią? Czy praca rąk ludzkich ma jeszcze wartość w czasach, kiedy może zostać zautomatyzowana? Być może wraz z postępem przyjdzie nam uważać, że ludzki wysiłek, który da się zastąpić - należy zastąpić. Czy to jednak nie sprawi, że staniemy się bezradni, skazani na technologię, bez której nie będziemy w stanie funkcjonować? Wyobraźmy sobie świat bez elektryczności, bez otaczających nas urządzeń: komputerów, telefonów, samochodów, ekspresów do kawy, bez Internetu. Może to wydawać się kuszące i brzmieć jak odpoczynek od coraz bardziej zautomatyzowanej rzeczywistości. Z drugiej strony wiemy aż za dobrze, że szybko zaczęlibyśmy tęsknić za zdobyczami techniki, którymi na co dzień jesteśmy otoczeni. Jak szybko zaczęłoby nam brakować mikrofalówki i jak byśmy sobie poradzili w sytuacji, kiedy nie byłoby nic, oprócz kwiatów?

002 grafika post na FB ciemna

 

>
>