ELVIN FLAMINGO. ROBOTY jako rozszerzone medium sztuki biologicznej

Wystawa w dniach: 8.05 – 31.05.2022 r. Godziny zwiedzania oraz zasady uczestnictwa dostępne na stronie Akademickiego Centrum Designu.
Miejsce: Akademickie Centrum Designu, ul. Księży Młyn 13/15
Oprowadzanie kuratorskie: 12 maja, godz. 19:30; 19 maja, godz. 17:00

ROBOTY, a dokładnie pięć szkiców-rysunków Flamingo, stanowią one kolejny po ROEL-u krok ku rozwinięciu myśli o nowych funkcjach rzeźb w przestrzeni miejskiej. Rysunki prototypów przedstawiają ROBOTY jako swoiste przedłużenie (poprzez emocje=emoverve=poruszać) pomiędzy ludzkim ciałem a tym, co stanowi przestrzeń miasta. Docelowo za pomocą mechanizmu z zakresu biorobotyki sensorycznej przyczynić się mogą do powołania nowego biospace. To przestrzeń ROBOTÓW, w której zachodzić mają procesy renaturalizacji, polegające na przywróceniu środowisku naturalnego stanu, jak najbliższego temu pierwotnemu sprzed zmian wprowadzonych przez człowieka. ROBOTY stanowić mogą nowy dynamiczny organizm, inteligentnie dostosowujący się do zmiennych okoliczności i warunków, określając daną przestrzeń miejską miastem bionicznym. ROBOTY mają być całkowitym zaprzeczeniem sztucznej inteligencji.

Kuratorka: Magdalena Komborska
Autor: Elvin Flamingo

www.acdesign.com.pl

>
>