Odpowiedzialna architektura. Projektowanie w myśl zasad zrównoważonego rozwoju.

Kiedy: 13 maja 2022 r., godz. 15:00
Miejsce: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki, ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3

Prowadząca: Ewa Trzcionka
Goście: Marta Sękulska-Wrońska (WXCA), Marcin Szczelina (Architecture Snob), Agnieszka Kalinowska-Sołtys (APA Wojciechowski), Robert Konieczny (KWK Promes), Aneta Konowrocka (Cosentino Polska)

Standardy architektury zrównoważonej stawiają przed architektem jako projektantem i koordynatorem procesu projektowego, ważne zadania, otwierając nowe perspektywy zarówno na poziomie urbanistycznym, jak i społecznym. Intencją projektowania zrównoważonego staje się trwałość i długowieczność materiałów, energooszczędność, zwracanie się ku surowcom odnawialnym, możliwość recyclingu i jak najpełniejsza integracja z naturalnym środowiskiem. Realizacja tych założeń w większości przypadków pozostaje dobrowolna. W coraz większym stopniu zaczyna jednak świadczyć o poważnym podejściu architektów i inwestorów do wspólnego dobra, jakim jest przyszłość naszej planety. Kształtując przestrzeń, decyzje o wyborze konkretnych materiałów wpływają nie tylko na teraźniejszość, ale także na dobrostan następnych pokoleń. Dlatego tak ważne jest, by już na etapie projektowym brać za swe wybory odpowiedzialność. Podczas panelu dyskusyjnego, wyjątkowi goście, zaproszeni przez hiszpańską firmę Cosentino, specjalizującą się w produkcji wielkoformatowych okładzin kamiennych dla świata architektury kubaturowej oraz wnętrz, spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy współczesna architektura jest gotowa na budowanie uwzględniające zrównoważony rozwój i jakie wyzwania stoją przed jej twórcami?

>
>