Prawda czasu, prawda plakatu

Wystawa w dniach: 28.04 – 15.06.2022 r. Godziny otwarcia i zasady zwiedzania dostępne na stronie Galerii Willa.
Miejsce: Galeria Willa, ul. Wólczańska 31, Łódź.

Plakaty z lat 60. i 70. XX wieku do wystaw łódzkiego Biura Wystaw Artystycznych.

Wystawa prezentuje wybór prawie stu plakatów 41 polskich projektantów, które towarzyszyły wystawom organizowanym przez łódzkie Biuro Wystaw Artystycznych w latach 1964-1979. Ekspozycja wzbogacona jest także o archiwalne zdjęcia z wybranych ekspozycji, a także wydawnictwa kilku projektantów do ilustrowanych plakatami wystaw. Zaprezentowana zostanie ówczesna czołówka łódzkich artystów: Bogusław Balicki, Stanisław Łabęcki, Ryszard Kuba Grzybowski, Włodzimierz Morawski, Piotr Bojanowski, Andrzej Pukaczewski, Andrzej Smoczyński, Ewa Stanisławska-Balicka, Andrzej Szonert, Jerzy Trelińskie, ale także znani plakaciści z takich ośrodków jak: Warszawa – Wiktor Górka, Marian Nowiński, Waldemar Świerzy, czy Jerzy Treutler; Wrocław – Jan Jaromir Aleksiun, czy Kraków – Janusz Wysocki – artystów projektantów, ściśle współpracujących w owym czasie z łódzkim BWA.

Plakaty obecne na wystawie ukazują wiele stylistyk, posługują się różnymi formami znaku plastycznego, począwszy od tych reprezentujących prostotę i operujących syntetycznym znakiem czy poetycką metaforą (typowe dla malarstwa materii czy informelu lat 50. i 60. XX wieku), po nawiązanie do konstruktywistycznej formy, gdzie kompozycja graficzna i układ typograficzny tworzą wrażenie jedności (nurt geometryczno-abstrakcyjny). Część zbioru zawiera także plakaty, w których projektanci wykorzystali wybrane dzieło artysty lub jego fragment do opracowania projektu, znajdą się tu również kilka ciekawych przykładów wykorzystania fotografii jako głównego medium w plakacie.

Kuratorka: Małgorzata Dzięgielewska
Autorzy: Jan Jaromir Aleksiun, Bogusław Balicki, Piotr Bojanowski, Marek Czajkowski, Wiesław Czapski, Wojciech Dąbrowski, Wiktor Górka, Andrzej Grun, Jan Gruszczyński, Ryszard Kuba Grzybowski, Zofia Jeżowska, Jerzy Jędrzejczak, Wiesław Karolak, Benon Liberski, Stanisław Łabęcki, Adam Łowczycki, Mariusz Łukawski, Antoni Mikołajczyk, Włodzimierz Morawski, Marian Nowiński, Ireneusz Pierzgalski, Romuald Płonka, Henryk Płóciennik, Andrzej Pukaczewski, Andrzej Rajch, Leszek Rózga, Zygmunt Seroka, Jacek Sierociński, Andrzej Smoczyński, Ewa Stanisławska-Balicka, Andrzej Szonert, Waldemar Świerzy, Jerzy Treliński, Jerzy Treutler, Paweł Udorowiecki, Marek Wagner, Jerzy Wajdowicz, Zdzisław Walter, Janusz Wiktorowski, Janusz Wysocki, Jan Zieliński

www.mgslodz.pl

>
>