en

CaneCup

PROJEKT: Hannah Burrell

Australia

 

make me! 2018


 

Według szacunków zamieszczonych w Międzynarodowej Umowie Kawowej (ICA) rocznie na świecie zużywa się 600 miliardów kubków papierowych i plastikowych, z których prawie wszystkie nie nadają się do recyklingu, nie ulegają biodegradacji ani nie są kompostowalne i rzadko są wykonane z naturalnych lub zrównoważonych materiałów. Wszyscy wiemy, jakie rozmiary przybiera zanieczyszczenie świata plastikiem, ale nawet przetwarzanie i pozyskiwanie papieru może być niezrównoważone i nieetyczne – przyczyniając się do wylesiania i zanieczyszczenia. Alternatywą jest CaneCup – biodegradowalny jednorazowy kubek wykonany z rolniczego produktu ubocznego powstającego przy obróbce trzciny cukrowej, nadający się do kompostowania i recyklingu. Jest to niezwykłe naczynie, wyposażone w otwierane wieczko, zastępujące tradycyjne nieekologiczne i toksyczne kubki, jednocześnie oferując łatwość użytkowania i wygodę dla klientów, gdy nadejdzie czas na pozbycie się opakowania.

CaneCup, projekt: Hannah Burrell / fot. z archiwum projektantki

CaneCup, projekt: Hannah Burrell / fot. z archiwum projektantki

CaneCup, projekt: Hannah Burrell / fot. z archiwum projektantki

Hannah Burrell

Jestem projektantką, która interesuje się naturą, technologią, innowacjami, biomimikrią, materiałami alternatywnymi, myśleniem systemowym, myśleniem projektowym i zrównoważonym rozwojem (szczególnie w zakresie odpadów, opakowań i systemów żywnościowych). W mojej pracy licencjackiej skupiłam się na projektowaniu komunikacji, ale stałam się także pasjonatką badań i projektowania materiałów do opakowań, a także szerszego projektowania produktów i usług za pomocą metody HCD / Design Thinking. Moje najcenniejsze doświadczenie podczas studiów to międzynarodowe projekty branżowe organizowane przez Design Factory Melbourne, dzięki którym byłam w Szanghaju, Helsinkach i Singapurze – a ostatnio w Porto i San Francisco / Palo Alto w ramach programu ME310 SUGAR organizowanego przez Stanford. Obecnie pracuję nad własnymi projektami, które w pewien sposób przyczyniają się do holistycznych i zrównoważonych rozwiązań problemów, przed którymi stoi społeczeństwo i środowisko.

PORTFOLIO PROJEKTANTKI