en

Prymitywy

PROJEKT:  Jagoda Fryca

Polska

 

make me! 2015


 

Projekt narodził się z fascynacji formami twórczej, często spontanicznej aktywności, za pomocą której człowiek przetwarza przestrzeń i przedmioty. Inspirowany w dużym stopniu „działaniami partyzanckimi” w przestrzeni człowieka oraz amatorskim wytwarzaniem przedmiotów codziennego użytku, przyjął formę kolekcji obuwia. „Prymitywy” są estetycznie dalekie od doskonałości, stoją w opozycji do produktu masowego, lecz, paradoksalnie, zbudowane są właśnie z elementów zaczerpniętych z produkcji masowej. Wyjściowym założeniem projektu była refleksja nad produktem masowym. Autorka proponuje bardziej kompromisowe podejście do niego i ponowne rozważenie go jako zasobu. Uważa, że pozwalając sobie na zabawę gotowymi elementami, możemy tworzyć „gospodarkę produktów niedokończonych”, zamiast tej, w której wszystkie obiekty są „skończone” i skazane, by szybko utracić aktualność. To rozszerzenie spojrzenia na system i okoliczności, w których znajduje się dziś projektant, otwiera na nowo mnogość możliwości. Projektantka do tworzenia kolekcji, poza elementami produktów masowych, wykorzystuje także materiały i techniki powszechnie dostępne. Nazywa to współczesnym prymitywizmem. Chodzi jednak nie o prymitywizm w znaczeniu dosłownym (odnoszenie się do technik czy materiałów zaczerpniętych z kultur pierwotnych), ale – w opozycji do kultury masowej – możliwość pozyskania własnym sumptem rzeczy niezbędnych. Dziś prymitywne to ręczne, niedoskonałe, a jednak osadzone we współczesnych realiach.

Prymitywy, projekt: Jagoda Fryca / fot. z archiwum projektantki

Prymitywy, projekt: Jagoda Fryca / fot. z archiwum projektantki

Prymitywy, projekt: Jagoda Fryca / fot. z archiwum projektantki

Jagoda Fryca

Absolwentka wydziału Fashion Design na School of Form w Poznaniu.