en

Stworki – projekt kreatywnych klocków drewnianych

PROJEKT: Sylwia Sapała
 

Polska

 

make me!  2018


 

Klocki Stworki to zestaw łączników, składający się z abstrakcyjnych kształtów z otworami oraz kołków dopasowanych średnicami do otworów. Dodatkiem są elastyczne oringi, poszerzające możliwości zestawu. Projekt to wynik obserwacji dzieci nieumiejętnie korzystających z współczesnej techniki, której nadużywanie prowadzi do wielu komplikacji w prawidłowym rozwoju. Główną cechą wyróżniającą klocki jest możliwość dołączenia przypadkowych przedmiotów, co sprawia, że są otwarte na dziecięce pomysły, zachęcając równocześnie do wyjścia na zewnątrz i poznawania świata. W rezultacie powstała zabawka, stanowiąca medium różnych zabaw, której forma pobudza wyobraźnię, prowadzącą do twórczego i kreatywnego myślenia. Projekt jest pracą dyplomową licencjacką, powstałą na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie. Model klocków został wykonany w firmie Bajo.

Stworki – projekt kreatywnych klocków drewnianych, projekt: Sylwia Sapała/ fot. z archiwum projektantki

Stworki – projekt kreatywnych klocków drewnianych, projekt: Sylwia Sapała/ fot. z archiwum projektantki

Stworki – projekt kreatywnych klocków drewnianych, projekt: Sylwia Sapała/ fot. z archiwum projektantki

Stworki – projekt kreatywnych klocków drewnianych, projekt: Sylwia Sapała/ fot. z archiwum projektantki

Sylwia Sapała

Sylwia Sapała – ur. 17.03.1994 r. w Brzesku. W latach (2012 – 2014) uczęszczała do Liceum Plastycznego im. Józefa Kluzy w Krakowie. Dyplom kończący edukację w zakresie projektowania reklamy 3D znalazł się na wystawie najlepszych dyplomów w Pałacu Sztuki w Krakowie. (2014 – 2018) studia I stopnia na Wydziale Form Przemysłowych w Krakowie .