en

EMOTIONAL ECOLOGY / EKOLOGIA EMOCJONALNA

Data: 28/04/202323/05/2023 *
* Wystawa czynna w godzinach otwarcia Akademickiego Centrum Designu. W poniedziałku zamknięte.

Miejsce: Akademickie Centrum Designu Zobacz na mapie


 

Kuratorka: Magdalena Komborska 

 

Zależności pomiędzy organizmami i miejscem ich przebywania, są obszarem zainteresowania kreatorek i kreatorów. Czerpią oni impuls płynący z emocji własnych i innych organizmów. W efekcie synergii emocji, powstaje perspektywa przestrzeni naturalnej. Ekologia opiera się na systemie wymiany pomiędzy miejscem przebywania a kreatorami. Relacja ta zachodzi dokładnie pomiędzy jednostką a środowiskiem społecznym i naturalnym. Człowiek współstanowi o niesamowitej relacji emocjonalnej, powstającej w pewnym splocie istnienia organizmu ludzkiego i jego otoczenia. W ten sposób kreuje się wielo-organizm. Jego funkcje, sposoby zachowania, uwarunkowania kulturowe wynikają bezpośrednio z natury, z szacunku do otaczającego świata. 

 

Nowy sposób wymiany pomiędzy człowiekiem a środowiskiem proponują twórcy kierujący się tropem emocji. Stąd nie jesteśmy ludźmi sami przez się, ale poprzez istnienie (proces życiowy) w środowisku zewnętrznym, organizowanym przez emocje. 

 


 

Wystawa znalazła się w programie Łódź Design Festival 2023 w ramach otwartego naboru open programme.

Partnerzy wystawy