en

How Open is Design?

Wystawa w dniach: 18-28.05.2023 r.

 

Miejsce: Budynek C, Poziom 2, Art_Inkubator, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3, Łódź

 

Kuratorki: Joanna Krokosz, Olga Konik

 

Internet, narzędzia cyfrowe, nowe metody wytwarzania przewróciły wiele dotychczasowych porządków związanych z produkcją masową, prawami własności intelektualnej, relacją oryginału i kopii czy producentów i konsumentów.

 

(Prawie) każdy może wytwarzać, produkować, projektować. Czy jednak w praktyce projekty open source realizują utopię o dizajnie dostępnym dla wszystkich, demokratycznym?

 

Wystawa jest przeglądem projektów, które poruszają powyższe zagadnienia i wpisują się w kategorie takie jak: innowacje społeczne/projektowanie społeczne, hakowanie, wytwarzanie/customizacja, aktywizm, otwarte licencje i DIY.

 

Kto projektuje rozwiązania open source, a kto z nich korzysta? Jaki jest ich próg wejścia, biorąc pod uwagę czynniki takie jak cena, dostępność materiałów i technologii, wiedza i umiejętności?

 

Czym się cechują wizualnie? Z jakich narzędzi, środowisk, programów i formatów korzystają?