en

kapitalistyczne zabawki

PROJEKT: Szymon Zakrzewski

Polska

 

make me!  2021


 

Kapitalistyczne zabawki to projekt pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej. Porusza on kwestie nierówności społeczno-ekonomicznych w neoliberalnym systemie kapitalistycznym oraz proponuje alternatywne rozwiązania dla poruszanych problemów.

 

Projekt obejmuje cztery zabawki. Skakanka wyzysku jest na tyle długa, aby nie dało się na niej skakać samodzielnie. Potrzebne są dodatkowe trzy osoby do zabawy, które będą obracały skakanką. Tylko jedna osoba się bawi, pozostałe pracują. Plansza do rzucania samolotów ilustruje dysproporcje pomiędzy zarobkami w społeczeństwie i nierówny start młodych osób w przyszłość. Labirynt migracji unaocznia szanse migrantów na przedostanie się do innego kraju. Z kolei układanka kredytowa pokazuje nasze możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny. Każdą z tych zabawek da się przerobić w taki sposób, aby wspólnie poszukać z uczniami różnych dróg wyjścia z impasu.

 

Projekt ten ma na celu pokazanie uczniom wyzwań, jakie przed nimi staną, kiedy będą wkraczać w dorosłość oraz wytłumaczenie źródeł zjawisk, które już ich dotykają.

 

Tematyce nierówności społeczno-ekonomicznych nie poświęcano do tej pory wystarczającej uwagi w projektach i publikacjach edukacyjnych. Projekt ten jest zatem uzupełnieniem brakujących treści w podstawie programowej. Stanowi twórczą przestrzeń, w której uczniowie będą mogli samodzielnie poszukiwać rozwiązań współczesnych problemów nierówności i wykluczeń.

kapitalistyczne zabawki, projekt: Szymon Zakrzewski / fot. z archiwum projektanta

kapitalistyczne zabawki, projekt: Szymon Zakrzewski / fot. z archiwum projektanta

kapitalistyczne zabawki, projekt: Szymon Zakrzewski / fot. z archiwum projektanta

kapitalistyczne zabawki, projekt: Szymon Zakrzewski / fot. z archiwum projektanta

Szymon Zakrzewski

Projektant, który nie projektuje krzeseł. Zajmuje się designem krytycznym. Ponadto realizuje projekty graficzne i wystawiennicze dla instytucji kultury. Absolwent wzornictwa na warszawskiej ASP i krakowskim UP. Obecnie doktorant na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

PORTFOLIO PROJEKTANTA