en

Miniministerstwo Edukacji

PROJEKT: Klara Malinowska, Oliwia Warchałowska 

Polska 

 

make me! 2023


 

Podczas gdy kreatywność wymieniana jest wśród podstawowych kompetencji obywatela przyszłości, polski system edukacji nie kształtuje postaw twórczych. 

 

Potencjał projektowania jako detektora oraz wypełniacza luk w systemie wypróbowałyśmy w formie serii warsztatów-badań w świetlicy szkoły podstawowej. Zgodnie z ideą designu partycypacyjnego, wspólnie z dziećmi szukałyśmy odpowiedzi na pytania o marzenia i niezaspokajane w przestrzeni szkoły potrzeby. Doprowadziło nas to do celu: potwierdzenia wartości dzieci jako ekspertów we własnej sprawie. Ponadto przywróciłyśmy uczniom poczucie sprawstwa i pobudziwszy ich do nieskrępowanego myślenia, wyzwoliłyśmy w nich niedocenianą kreatywność. 

 

Efektami procesu są: rozwiązania z zakresu edukacji warsztatowej, propozycja przemeblowania świetlicy, pufy jako ingerencja w niekomfortową przestrzeń, stroje-zbroje odpowiadające na potrzeby ciała i wniosek, że włączenie projektowania do systemu edukacji stanowi realną strategię oddolnej zmiany tego systemu. 

Miniministerstwo Edukacji, projekt: Klara Malinowska, Oliwia Warchałowska / fot. z archiwum projektantek

Miniministerstwo Edukacji, projekt: Klara Malinowska, Oliwia Warchałowska / fot. z archiwum projektantek

Miniministerstwo Edukacji, projekt: Klara Malinowska, Oliwia Warchałowska / fot. z archiwum projektantek

Miniministerstwo Edukacji, projekt: Klara Malinowska, Oliwia Warchałowska / fot. z archiwum projektantek

Klara Malinowska,
Oliwia Warchałowska

Łodzianka i wrocławianka. Studia w School of Form rozpoczęły w Poznaniu, a ukończyły w Warszawie, z pracą dyplomową „Miniministerstwo Edukacji” (2022).

Interesuje je projektowanie, którego cel wykracza poza wartość estetyczną. Wierzą w możliwość diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem potencjału projektowego: angażowanie w proces projektowy osób uwikłanych w wadliwy, niewydolny i zawodny, a jednocześnie wrażliwy na oddolną zmianę system.