en

Nowoczesna Interpretacja Szopki Krakowskiej

PROJEKT: Marcin Kitala

Polska

 

make me! 2024


 

Gdzie leży granica rękodzieła? 

 

Tradycyjnie szopka krakowska jest obiektem przedstawiającym scenę Bożego Narodzenia w otoczeniu fantazyjnej architektury inspirowanej Krakowem. Budynki i ich elementy są rozłożone, przetworzone i złożone ponownie w nową, wielokolorową całość. 

 

W autorskim podejściu stworzenia szopki krakowskiej, odkrywają się nowe możliwości interpretacji dziedzictwa kulturowego we współczesnym kontekście. Szopka, choć korzysta z klasycznych motywów i form szopkarskich, prezentuje się w nowatorskiej, teraźniejszej odsłonie. 

 

Dzięki technologiom modelowania parametrycznego oraz druku 3D każdy element – od ornamentów po kopuły – został precyzyjnie zaprojektowany i wydrukowany. 

 

Problemem, który praca porusza, jest to, jak zachować autentyczność tradycji lokalnych, wprowadzając do nich nowoczesne i innowacyjne elementy. Efektem jest unikatowy przedmiot, który stanowi most pomiędzy tradycją a współczesnością, zachowując przy tym wysokie walory symboliczne i estetyczne. 

Nowoczesna Interpretacja Szopki Krakowskiej, projekt: Marcin Kitala / fot. z archiwum projektanta

Nowoczesna Interpretacja Szopki Krakowskiej, projekt: Marcin Kitala / fot. z archiwum projektanta

Nowoczesna Interpretacja Szopki Krakowskiej, projekt: Marcin Kitala / fot. z archiwum projektanta

Nowoczesna Interpretacja Szopki Krakowskiej, projekt: Marcin Kitala / fot. z archiwum projektanta

Marcin Kitala

Projektant i architekt. Autor wielu nagradzanych projektów architektoniczno-urbanistycznych m. in.: pływającego miasta dla Kiribati i ekologicznych wieżowców. Doświadczenie zdobywał w zagranicznych pracowanich architektonicznych w Australii i Norwegii. Ekspert w dziedzinie druku 3D i modelowania parametrycznego. Główy projektant marki Flowa – drukowanych betonowych akcesoriów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz University of Tasmania. Studiował również na die Angewandte w pracowniach Zahy Hadid oraz Kazyuo Sejimy. W swojej pracy dąży do zintegrowaina wiedzy z różnych dziedzin za pomocą kreatywnego podejścia i niestandardowych rozwiązań.

PORTFOLIO PROJEKTANTA