en

Oikos znaczy dom. Kwestia obywatelstwa i współistnienia pomiędzy gatunkami w przestrzeni miejskiej

PROJEKT: Olga Kozłowska 

Polska 

 

make me! 2023


 

Oikos” to zestaw akupunktur niewielkich interwencji w tkankę miast. W projekcie przetworzyłam istniejące już elementy miejskiej infrastruktury, takie jak krawężniki, chodniki czy włazy studzienek w taki sposób, aby uczynić miasta bezpieczniejszymi i bardziej przyjaznymi dla nie-ludzkich obywateli.  

 

Projekty te przede wszystkim kierowane są do synurbicznych przedstawicieli fauny jeży, szczurów i gołębi, a także innych, podobnych wielkościowo mieszkańców. Drugą, równie istotną, grupą docelową są planiści, urzędnicy, projektanci, a także wszystkie osoby odpowiedzialne za to, jak wyglądają przestrzenie publiczne. W związku z tym każdy z proponowanych przeze mnie obiektów ma cechy prefabrykatów przy ich projektowaniu używałam ustandaryzowanych wymiarów, powszechnie używanych przy wykonywaniu na przykład krawężników, a także skupiłam się na łatwej aplikowalności projektów i technologiczności ich wykonania. 

Oikos znaczy dom. Kwestia obywatelstwa i współistnienia pomiędzy gatunkami w przestrzeni miejskiej, projekt: Olga Kozłowska / fot. z archiwum projektantki

Oikos znaczy dom. Kwestia obywatelstwa i współistnienia pomiędzy gatunkami w przestrzeni miejskiej, projekt: Olga Kozłowska / fot. z archiwum projektantki

Oikos znaczy dom. Kwestia obywatelstwa i współistnienia pomiędzy gatunkami w przestrzeni miejskiej, projekt: Olga Kozłowska / fot. z archiwum projektantki

Oikos znaczy dom. Kwestia obywatelstwa i współistnienia pomiędzy gatunkami w przestrzeni miejskiej, projekt: Olga Kozłowska / fot. z archiwum projektantki

Olga Kozłowska

Edukację wzorniczą zdobywała na wydziałach projektowych ASP w Warszawie oraz Dublińskiego NCAD. Zawodowo, od kilku lat związana jest z firmą deep-techową SYGNIS S.A., gdzie pracuje jako projektantka. Na swoim koncie ma także współpracę z Uniwersytetem Warszawskim oraz fundacjami związanymi z edukacją.

W praktyce zawodowej najbardziej fascynuje ją kwestia styku pomiędzy użytkownikiem a obiektem. Projektowanie zachowań i interakcji człowieka (lub nie-człowieka) z przedmiotem, kreowanie nowych rytuałów i kontekstów.

PORTFOLIO PROJEKTANTKI