en

Urban Clay

PROJEKT: Michalina Zadykowicz, Sabrina Haas

Polska, Austria

 

make me! 2022

3. miejsce make me! Design Award i nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN


 

Co gdybym Ci powiedziała, że ten talerz powstał z ziemi, która niegdyś znajdowała się w miejscu najbliższej stacji metra?

 

W projekcie „Urban Clay” rozważamy potencjał Wiednia jako kopalni zasobów geologicznych. Nasza analiza wiedeńskich złóż gliny ujawniła, że podczas prac budowlanych, zwłaszcza tych powiązanych z nowymi liniami metra, wydobywane są ogromne ilości gliny, z których zdecydowana większość trafia na składowiska odpadów.

 

W ramach naszych eksperymentów testowaliśmy właściwości i przydatność glin miejskich, zarówno w roli bazy naczynia, jak i szkliwa. W wyniku tego procesu powstała seria obiektów ceramicznych i przepisów na szkliwa. Zdecydowałyśmy się na proste formy naczyń, aby jak najlepiej poznać właściwości znalezionego materiału. Użycie form gipsowych podczas produkcji pozwoliło sprawdzić, jak glina sprawowałaby się w mniejszej manufakturze. Eksperymentalne szkliwa bazują na lokalnej glinie z dodatkiem lokalnych surowców takich jak muszle ślimaków oraz takich, które są produktem ubocznym dużego przemysłu, na przykład tlenek kobaltu.

 

Mapa, częściowo wydrukowana gliną w roli pigmentu, ilustruje rozległe złoża gliny pod Wiedniem z uwzględnieniem planowanych prac budowlanych, aby prześledzić i możliwie przewidzieć wydobycie w mieście, który będzie miało miejsce w nadchodzących latach.

 

Obserwując, jak zakłócenia łańcucha dostaw surowców powodują braki w zaopatrzeniu w materiały ceramiczne i plastyczne, proponujemy przyszłość, w której wiedeńska glina miejska jest powszechnie dostępna dla lokalnej sztuki, rzemiosła i przemysłu. Wierzymy, że głębsze zbadanie surowców występujących we współczesnych miastach pozwoli na wypracowanie lepszych systemów gospodarowania nimi.

Urban Clay, projekt: Michalina Zadykowicz, Sabrina Hass / fot. z archiwum projektantek

Urban Clay, projekt: Michalina Zadykowicz, Sabrina Hass / fot. z archiwum projektantek

Urban Clay, projekt: Michalina Zadykowicz, Sabrina Hass / fot. z archiwum projektantek

Urban Clay, projekt: Michalina Zadykowicz, Sabrina Hass / fot. z archiwum projektantek

MICHALINA ZADYKOWICZ

Ciekawska, transdyscyplinarna projektantka zafascynowana ludzkimi ciałami oraz obiektami i materiałami je otaczającymi. Absolwentka Wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz kierunku Social Design – Atsas Urban Innovation na Uniwersytecie Sztuki Użytkowej w Wiedniu. W swojej działalności na pograniczu sztuki i designu stara się patrzeć na projektowanie w szerszej perspektywie. Zainteresowanie rzemiosłem sprawiło, że przywiązuje dużą wagę do haptycznego aspektu procesu projektowego. Uważa, że istotne są zarówno obiekty, jak i historie z nimi związane, z pozoru absurdalne eksperymenty i poszukiwania, a przede wszystkim kontekst społeczno-polityczny oraz lokalny projektów.

PORTFOLIO PROJEKTANTKI

SABRINA HASS

Jest projektantką, która tworzy grafiki, ilustracje i wystawy oraz inicjuje projekty interdyscyplinarne. Interesuje się badaniami artystycznymi i projektowaniem krytycznym, obecnie kontynuuje studia magisterskie na kierunku Social Design na Uniwersytecie Sztuk Użytkowych w Wiedniu. Po ukończeniu studiów licencjackich w dziedzinie Art&Design na Goldsmiths University w Londynie w 2017 r., w 2018 r. odbyła staż w cieszącej się międzynarodową renomą firmie Superflux zajmującej się projektowaniem spekulatywnym. Sabrina jest również współzałożycielką ZIMT, magazynu internetowego, który ma na celu destygmatyzację zdrowia psychicznego, z silnym naciskiem na komunikację wizualną.

PORTFOLIO PROJEKTANTKI