en

„Zgruzowstanie. Przeszłość i przyszłość ruin w architekturze”

PROJEKT: Adam Przywara (koncepcja publikacji i redakcja merytoryczna), Małgorzata Makowska (redaktorka prowadząca), Julia Odnous-Pawlińska (redakcja językowa), Barbara Milanowska, Magdalena Zabrocka [Lingventa] (korekta), Aleksandra Kędziorek (współpraca redakcyjna), Kaja Kusztra (projekt graficzny i skład, kajakusztraforever.eu), Mikołaj Kalina (koordynacja digitalizacji obiektów Muzeum Warszawy), Kaja Kusztra, Eliza Kowalska-Małek, Anna Sulej (opracowanie zdjęć).

PRODUKCJA: Muzeum Warszawy  

 

must have 2024


 

Publikacja „Zgruzowstanie. Przeszłość i przyszłość ruin w architekturze” pod redakcją dr. Adama Przywary ukazała się przy okazji prezentowanej w Muzeum Warszawy wystawy „Zgruzowstanie Warszawy 1945–1949”. Nie stanowi ona tradycyjnego katalogu ekspozycji a autonomiczną publikację osadzającą wątki poruszane na wystawie w szerszym kontekście historycznym i geograficznym. Publikacja przedstawia temat ponownego wykorzystania materiałów w architekturze na przykładach z okresu powojennej odbudowy stolicy, a także jej przedwojennej historii i czasów współczesnych w Europie. Zawiera eseje badaczy i badaczek architektury: Macieja Jagielaka, Adama Przywary, Gabrieli Świtek, Jarosława Trybusia i Agaty Zborowskiej. Ilustrują ją fotografie m.in. ze zbiorów Muzeum Warszawy oraz zdjęcia przedstawiające współczesne przykłady europejskiej architektury w duchu zero waste i gospodarki cyrkularnej. Publikacja zwyciężyła konkurs na najlepszą książkę muzealną 2023 organizowany przez Narodowy Instytut Muzeów.