en

„Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” – wystawa w Lublinie

„Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy”. Wataha, bohomaz, mereżka, step, majdan czy hopak to tylko część z haseł, które w zilustrowanej formie będzie można podziwiać od 22 września do 22 października 2022 r. w siedzibie Warsztatów Kultury w Lublinie przy ulicy Grodzkiej 7.

 

„Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” to artystyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, będące efektem współpracy Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i Łódź Design Festival. Osią, wokół której powstało, są ukrainizmy, czyli słowa funkcjonujące w języku polskim, a wywodzące się z języka ukraińskiego. „Pisany” za pomocą obrazów tegoroczny „Słownik” daje wyraz przenikaniu się dwóch języków, a tym samym dwóch kultur: polskiej i ukraińskiej. Do wykonania ilustracji zaproszono autorów polskich i ukraińskich. Są to: Art Studio Agrafka, Bovska Oleg Gryshchenko, Gosia Herba, Jan Kallwejt, Mari Kinovych, Hania Kmieć, Ola Niepsuj, Dawid Ryski, Vadym Solowski, Sophia Suliy oraz Paweł Szlotawa. Wszystkich twórców charakteryzuje doskonałe opanowanie warsztatu artystycznego, różnorodność stylistyczna, pomysłowość, pozbawiona dosłowności lapidarność wypowiedzi. Autorzy prac pozostawiają też przestrzeń dla wyobraźni odbiorcy, jego wrażliwości na język wizualny.

 

Warto zwrócić uwagę na wyjątkowy charakter „Słownika”, który wynika z faktu, iż prezentowane na wystawie prace są dziełem grafików i ilustratorów pochodzących zarówno z Polski, jak i z Ukrainy. Ważne w tym projekcie jest także odwoływanie się artystów zarówno do doświadczania tych emocji, które towarzyszą każdemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia, jak i tych, których doznajemy, gdy ogląda się przejawy okrutnej rzeczywistości z oddalenia. Niektóre pojęcia, słowa, które artyści interpretowali plastycznie, są nacechowane bardzo emocjonalnie.

„Słownik ukrainizmów” ma bogatą treść, w której zawarta jest interesująca historia. Wystawa adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat języka, kultury, tradycji i historii Ukrainy. W obecnej, niezwykle dramatycznej, sytuacji za naszą wschodnią granicą ekspozycja może stanowić pretekst do podejmowania rozmów na trudne tematy, dotyczące otaczającej nas rzeczywistości, świata, w którym mają miejsce tak okrutne wydarzenia, jak wojna.

 

Kuratorami wystawy są Adriana Usarek (MGS) oraz Michał Piernikowski (ŁDF), a za identyfikację wizualną odpowiada Beata Świerkowska-Jóźwiak. Projekt powstał na Łódź Design Festival 2022 we współpracy z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi.

Łódź Design Festival to wydarzenie organizowane od 2007 roku przez fundację Łódź Art Center, które wspiera rozwój polskiego sektora kreatywnego, skupiając wokół siebie zarówno liderów branży, jak i odbiorców niezwiązanych zawodowo z designem. Program ŁDF to coroczny przegląd trendów światowego projektowania, prezentacja koncepcji i przyszłościowych wizji. Festiwal stanowi forum wymiany doświadczeń dla projektantów i firm, a za cel stawia sobie odkrywanie i promocję młodych talentów oraz prezentację kierunków rozwoju projektowania szerokiemu gronu odbiorców. Z Miejską Galerią Sztuki w Łodzi współpracuje stale, a od 2019 kontynuuje projekt artystyczno-edukacyjny dot. języka łódzkiego, czyli łodzianizmów, w ramach którego powstały: „Słownik dobrych łodzianizmów. Interpretują polscy ilustratorzy” (2019), „Słownik współczesnych łodzianizmów” (2020) oraz „Słownik łodzianizmów” (2021).

Tegoroczna odsłona „Słownika” komentuje aktualne wydarzenia, na tle których zarówno pewne słowa, jak i przekaz artystyczny nabierają szczególnej wymowy.

Wystawie towarzyszyć będą warsztaty i spotkania z ilustratorami.

 

Prezentacja wystawy „Słownik ukrainizmów. Interpretują polscy i ukraińscy ilustratorzy” w Warsztatach Kultury w Lublinie jest częścią projektu „Trans-making”, finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 734855 w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie”.

Bovska, Chmara

Dawid Ryski, Koromysło

Ola Niepsuj, Hopak

Hania Kmieć, Kureń