en

Archiblok

Dyskusje o przestrzeni, przestrzeń do dyskusji. Blok prezentacji eksperckich i dyskusji, poświęcony palącym tematom z dziedziny architektury i urbanistyki.

 

Wydarzenie poprowadzi Filip Springer.

 

Wkrótce przedstawimy temat przewodni tegorocznych prezentacji oraz prelegentów.

Archiblok, Łódź Design Festival 2023, fot. Aleksandra Pawłowska