en

Sustainable inclusive space

, ,

Data: 23/05/2024 11:00 – 17:15

Miejsce: Centrum Festiwalowe (Art_Inkubator) Zobacz na mapie


 

Strefa: Sala Teatralna, Budynek C, Poziom 0

 

Rejestracja. Wstęp bezpłatny.

 

Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowanych szereg rozwiązań, możliwości i dobrych przykładów dla efektywnego i zrównoważonego wykorzystania przestrzeni. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, jak skutecznie adaptować przestrzenie i budynki w nowoczesny oraz funkcjonalny sposób. Przemyślany i kompleksowy mix formatu spotkań z udziałem uznanych ekspertów jest gwarancją holistycznego podejścia, a także spojrzenia szerzej, poza dostępne schematy i rozwiązania.


 

Harmonogram wydarzenia:

 • 11.00 – 11.45 BLOK 1: Health & Wellbeing: Dobrostan – jak go zmierzyć / panel
  goście: Anna Bąk (ARUP), Anna Formela (SIG), Igor Łysiuk (workplace), Barbara Majerska (workplace); moderatorka rozmowy: Magdalena Wojtas (PLGBC)

 • 11.45 – 12:00 PRZERWA

 • 12.00 – 13.45 BLOK 2: Design: projektowanie uniwersalne, czyli lepszy świat dla wszystkich / warsztaty
  prowadzący: Jarosław Bogucki (Fundacja Integracja), Katarzyna Rzehak (Fundacja Integracja)

 • 13:45 – 14:15 PRZERWA
 • 14.15 – 15.00 BLOK 3: Transformation: w kierunku zrównoważonych miast / panel
  goście: prof. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki), Katarzyna Kobiela (Arkadis), Maciej Jakub Zawadzki (MJZ), Jerzy Wójcik (JWA); moderatorka rozmowy: Magdalena Wojtas (PLGBC)

 • 15.00 – 15.15 PRZERWA

 • 15.15 – 17.15 BLOK 4: Biodiversity: jak wygrać z miastem? / warsztaty / BRAK WOLNYCH MIEJSC
  goście: Joanna Rayss (Rayss Group), Aleksandra Barańska (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Daria Bal (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Oskar Rosikoń (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Marta Sanigórska (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Marta Cabaj-Burkowicz (PLGBC), Magdalena Wojtas (PLGBC)


 

BLOK 1: Health & Wellbeing: Dobrostan – jak go zmierzyć / panel / 40′

 

Działania w obszarze kształtowania dobrostanu w zrównoważonych przestrzeniach często jest oparte na badaniach nauk kognitywnych i walorach neuroprojektowania, uwzględnia również potrzebę tworzenia inkluzywnych przestrzeni. Obejmuje to projektowanie, które uwzględnia różnorodność ludzi, ich potrzeby i zdolności. Inkluzywne podejście w architekturze uwzględnia dostępność dla osób z różnymi umiejętnościami, wspierając tym samym uczucie przynależności i równości społecznej.

 

To podejście na wielu poziomach przyczynia się do zwiększenia dobrostanu społeczności, integracji oraz wzmacniania więzi społecznych.

 

Kluczowe zagadnienia:

 • Wykorzystanie badań nauk kognitywnych i walorów neuroprojektowania w oparciu o badania i dobre praktyki.

 • Tworzenie inkluzywnych i regenatywnych przestrzeni architektonicznych.

 • Zapewnienie szerokiej dostępności przestrzeni na wielu obszarach funkcjonowania jej użytkowników.

 • Zwiększenie dobrostanu społeczności poprzez integrację różnych grup społecznych.

 • Korzyści społeczne, emocjonalne i ekonomiczne z realizacji inkluzywnego podejścia w tworzeniu przestrzeni.

 

Introduction / Magdalena Wojtas (PLGBC)

Debata / goście: Anna Bąk (ARUP), Anna Formela (SIG), Igor Łysiuk (workplace), Barbara Majerska (workplace); moderatorka rozmowy: Magdalena Wojtas (PLGBC)

Anna Bąk Down arrow

Anna Formela Down arrow

Barbara Majerska Down arrow

Igor Łysiuk Down arrow

Magdalena Wojtas Down arrow

BLOK 2: Design: projektowanie uniwersalne, czyli lepszy świat dla wszystkich / warsztaty / 105′

 

Projektowanie i architektura zorientowane na dostępność to tworzenie produktów, przestrzeni i budynków eliminujące bariery nie tylko dla osób z ograniczeniami, ale także zwiększające użyteczność, wygodę i bezpieczeństwo dla nas wszystkich.


Kluczowymi elementami są tu ergonomia i pogłębiona analiza user experience pozwalające na precyzyjne zdefiniowanie potrzeb jak najszerszej grupy odbiorców.

 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, skąd się wzięło projektowanie uniwersalne, czym był słynny Capitol Crawl i jak wszyscy mogą skorzystać na rozwiązaniach dostępnych.

 

Kluczowe zagadnienia:

 • Jak projektować dostępność – czy naprawdę nic nie można dodać do 7 zasad designu dostępnego wg Ronalda Mace’a.

 • W jaki sposób Big data i AI mogą wpłynąć na proces projektowy w przypadku rozwiązań dostępnych.

 • Zrozumienie potrzeb różnych grup społecznych w kontekście projektowania inkluzywnego.

 • Jak światowe marki wykorzystują projektowanie uniwersalne dla rozszerzenia rynku. Czyli kiedy nisza staje się mainstreamem.

 

Prowadzący: Jarosław Bogucki (Fundacja Integracja), Katarzyna Rzehak (Fundacja Integracja)

Jarosław Bogucki Down arrow

Katarzyna Rzehak Down arrow

BLOK 3: Transformation: w kierunku zrównoważonych miast / panel / 45′

 

Transformacja miast w kierunku zrównoważonych to kompleksowy proces. Obejmuje efektywne gospodarowanie zasobami, inwestycje w rozbudowaną sieć transportu publicznego, tworzenie obszarów zielonych, promowanie energii odnawialnej i wzmacnianie społeczności lokalnych.
To dążenie do równowagi między ekologią, ekonomią a społeczeństwem.

 

Kluczowe zagadnienia:

 

 

Kluczowe zagadnienia:

 • Odporność na zmianę klimatu i oszczędność kosztów.

 • Rola i proces transformacji miast.

 • Adaptacja i mitygacja miast do zmiany klimatu.

 

Introduction / prof. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Uniwersytet Łódzki)

Debata / goście: Katarzyna Kobiela (Arkadis), Maciej Jakub Zawadzki (MJZ), Jerzy Wójcik (JWA); moderatorka rozmowy: Magdalena Wojtas (PLGBC)

Katarzyna Dośpiał-Borysiak Down arrow

Katarzyna Kobiela Down arrow

Maciej Jakub Zawadzki Down arrow

Jerzy Wójcik Down arrow

Magdalena Wojtas Down arrow

BLOK 4: Biodiversity: jak wygrać z miastem? / warsztaty / 105′ / BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Tworzenie bioróżnorodnych przestrzeni w miastach sprzyja zdrowiu mieszkańców, reguluje klimat, wspiera różnorodność ekosystemów, poprawia jakość życia i integruje społeczności.

Zielone obszary stanowią kluczowy element zrównoważonego rozwoju miejskiego. Spróbujmy „Zagrać w osiedle” i z wykorzystaniem grywalizacji sprawdzić potencjał i możliwości zrównoważonych przestrzeni.

 

Introduction / Joanna Rayss (Rayss Group)

Warsztaty (oparte o „Grę w Osiedle”) / prowadzący: Aleksandra Barańska (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Daria Bal (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Oskar Rosikoń (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Marta Sanigórska (Koło Naukowe URBANMODEL, Politechnika Śląska), Marta Cabaj-Burkowicz (PLGBC), Magdalena Wojtas (PLGBC)

 

Więcej o Grze w Osiedle”

„Gra w osiedle” ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę intensyfikowania zabudowy mieszkaniowej oraz kształtowania przestrzeni osiedli. W tym celu wykorzystuje się podejście teoretyczne, które czerpie z działań dydaktycznych i popularyzatorskich.

 

Gra jest uniwersalna dla różnych grup wiekowych i można ją wykorzystać do klasycznej gry w karty. Ma 2 talie, tj. 2D i 3D – dzięki temu łatwiej sobie wyobrazić, jak wyglądają poszczególne budynki. Karty odwołują się do modeli 3D, które można wykorzystać do tworzenia wirtualnych osiedli. Podobnie jak w grach komputerowych, przygotowano reguły i różne poziomy zaawansowania. Talia 3D oferuje początkującym grę na punkty, których liczba zależy od wartości wskaźników urbanistycznych. Talia 2D pozwala układać plany osiedla, można je wykorzystywać do gier przypominających planszowe; nie trzeba mieć planszy, nie są potrzebne specjalistyczne zasady. Talia 3D może być przydatna dla zaawansowanych graczy. Przygotowane przez autorów modele 3D mogą być pobierane, na ich podstawie możliwe jest tworzenie osiedli 3D, tak samo jak przy zabawie klockami.

Joanna Rayss Down arrow

Aleksandra Barańska Down arrow

inż. arch. Daria Bal Down arrow

Oskar Rosikoń Down arrow

Marta Sanigórska Down arrow

Marta Cabaj-Burkowicz Down arrow

Magdalena Wojtas Down arrow


 

Organizator wydarzenia: