en

Wiklinowa wstęga

Data: 21/05/2024 12:00 – 21:00 22/05/202426/05/2024 10:00 – 21:00

Miejsce: Centrum Festiwalowe (Art_Inkubator) Zobacz na mapie


 

Strefa: dziedziniec przed Centrum Festiwalowym

 

Kuratorzy: Ariel Śliwiński, Piotr Tołoczko 

 

Wiklina, która buduje Wiklinową wstęgę jest naturalnym bogactwem dorzecza Wisły i stanowi nawiązanie do tradycji plecionkarskiej tego regionu. Jednak ze względu na unikatową skalę, instalacja przekracza ramy tradycyjnego rękodzieła i tradycyjnych funkcji użytkowych. Eksponując dynamikę samego materiału skłania do wielozmysłowego odbioru formy. Dotyk i bezpośredni kontakt ciała z wikliną dopełnia percepcji wizualnej dzieła i zachęca do pozostania w jej otoczeniu. Wstęga wpisuje się w nową, dziesięcioletnią tradycję realizowania warsztatów i monumentalnych efemerycznych form z wikliny w przestrzeni publicznej. Powstała w Katedrze Architektury Wnętrz Wydziału Sztuk Projektowych na Politechnice Bydgoskiej. Zrealizowana była przy współpracy ze Studenckim kołem naukowym „A co to będzie”. 

 


 

Wystawa znalazła się w programie Łódź Design Festival 2024 w ramach otwartego naboru open programme.