en

Pokaz specjalny wystawy Antropocen

Zapraszamy na pokaz specjalny wystawy Antropocen zorganizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki we współpracy z Akademickim Centrum Designu i Łódź Design Festival.

 

Architektura – trwała, użyteczna, piękna i… niezwykle szkodliwa. Przemysł budowlany i użytkowanie budynków odpowiadają za ponad ⅓ światowych emisji CO2, jednej z głównych przyczyn zmiany klimatu.

 

Miasta i architektura w obecnej skali zaburzają naturalne cykle przyrody, emitują zanieczyszczenia i zawłaszczają kolejne przestrzenie. Jednocześnie nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania człowieka poza architekturą. To dzięki niej jesteśmy w stanie zapewnić godne i bezpieczne warunki życia całym społeczeństwom, tworzyć miejsca codziennej egzystencji rzeszom ludzi na naszym globie. 

Powiedz coś po antropoceńsku Down arrow

Wydarzenia towarzyszące wystawie Down arrow

Antropocen to era człowieka i zmian antropogenicznego pochodzenia, które skutkują katastrofalnym ociepleniem klimatu. Nazwa wystawy niesie w sobie ambiwalencję – jest jednocześnie narcystyczna (mówi o sile wpływu człowieka) i krytyczna wobec stanu współczesnego świata. Chcemy jednak, by osoby ją odwiedzające, nie odchodziły z poczuciem beznadziei. Wciąż możemy zatrzymać lub ograniczyć dalszą degradację naszego wspólnego domu. Struktura tej ekspozycji opiera się na diagramie ekonomii obwarzanka – kompasu na XXI wiek. Wewnętrzną granicą obwarzanka wyznacza podstawa społeczna, czyli minimalne warunki godnego życia człowieka, zewnętrzną – pułap ekologiczny, czyli planetarne granice w obszarach krajobrazu, bioróżnorodności, wody, klimatu, przekształcania gruntów i zanieczyszczeń, których przekroczenie pociąga za sobą nieodwracalne szkody dla przyrody. Pomiędzy tymi dwiema granicami może się znaleźć bezpieczna i sprawiedliwa przestrzeń dla ludzkości. I to w niej widzimy pole do działania architektury.

Mozaika prezentowanych na wystawie przykładów rysuje kontekst współczesnych wyzwań wobec katastrofy środowiskowej i umożliwia ich zrozumienie. Architekturę postrzegamy nie tylko jako efekt globalnych i lokalnych zmian w relacji człowieka z przyrodą, lecz także jako narzędzie kształtujące ten związek. Prezentujemy współczesne i historyczne projekty, realizacje i technologie, które wpływają na środowisko życia wszystkich gatunków i bytów. W przyszłość architektury i jej rolę w każdej z kategorii pułapu ekologicznego zaglądamy poprzez instalacje zaproszonych projektantów i projektantek. Szukali oni sposobów takiego projektowania i funkcjonowania architektury, które nie tylko nie szkodziłyby planecie, lecz także miałyby potencjał regenerujący dla środowiska. Te przykłady udowadniają, że inna architektura jest możliwa.

Katalog towarzyszący wystawie 

 

Wystawie towarzyszy katalog, który poszerza kontekst ekonomii obwarzanka – odniesienie do realiów polskich miast nadaje jej wymiaru praktycznego. Eseje specjalistów z sześciu dziedzin nakreślają kontekst, w którym zaproszeni przez nas twórcy tworzyli swoje spekulatywne instalacje dotyczące przyszłości architektury regeneratywnej. W ostatniej części książki opisujemy nastroje społeczne i polityczne, zmiany dotyczące profesji, języka i polityki, wskazując, że architektura jest jedynie jedną z wielu emanacji globalnych procesów, które mają wpływ na człowieka, klimat i przyszłość planety.

 

Katalog można nabyć w Sklepiku z pamiątkami (Centrum Turysty na Księżym Młynie), ul. Księży Młyn 12 w Łodzi, mieszczącym się nieopodal Akademickiego Centrum Designu. 

 

Wydawnictwo pod redakcją Kacpra Kępińskiego i Adriana Krężlika.

 

Redaktorka prowadząca: Karolina Andrzejewska-Batko.


 

Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki  

 

Współorganizator: Łódź Design Festival, Akademickie Centrum Designu 

 

Kurator naukowy: Prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach 

 

Kuratorzy: Kacper Kępiński, Adrian Krężlik  

 

Udział biorą: Pracownia Architektury Krajobrazu (Marta Tomasiak, Marta Przygoda), Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis), Miastopracownia (Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska), Kasper Jakubowski, Jan Szeliga i Krzysztof Janas, NAS-DRA (Paulina Grabowska, Oliwia Rybczyńska), Jan Domicz, Simone Ruess, BIEL studio (Zofia Strumiłło-Sukiennik, Grzegorz Piotrowicz) 

 

Architektura wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis)

 

Identyfikacja wizualna: Katarzyna Nestorowicz  

 

Opracowanie graficzne wystawy: Jerzy Gruchot (Full Metal Jacket)  

 

Produkcja: Weronika Sołtysiak    

 

Program towarzyszący: Łódź Design Festival / Akademickie Centrum Designu 

 

Realizacja wystawy: Muh Crew (Jakub Henke, Łukasz Kowalski, Marcelina Dereń, Łukasz Rosiek, Paweł Łasiński, Radosław Jagucki, Kacper Kobus, Piotr Cwaliński, Michał Szulżyk, Krzysztof Mędrek, Kuba Puchatkiewicz) 

 

Makiety: Onimo – makiety architektoniczne  

 

Współpraca: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warbud SA, Dominika Dragan-Alcantara, Dorota Leśniak-Rychlak (współpraca redakcyjna / editorial collaboration), Aga Sukienniczak (współpraca kuratorska / curatorial collaboration), Adobe Stock, Agencja Wyborcza.pl, Alamy, Archiwum Architektury Hassana Fathy’ego, Amerykański Uniwersytet w Kairze, Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, East News, Forum Polska, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Agencja Fotografów, Galeria Le Guern, Grupa ZPR Media, Jakub Rodziewicz, Jan Domicz, Jan Goots, Karol Żurawski, Krzysztof Kalisz/OperatorKamery, Marcin Czechowicz, Michał Młynarczyk, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Paweł Skowera, Polska Agencja Prasowa, Robert Fishman, Simone Ruess, Smith Archiwum, Tomasz Czernicki, Tomasz Kiełkowski Archifoto.

 

Informujemy, że Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki  dołożył wszelkich starań w celu odnalezienia wszystkich dysponentów autorskich praw majątkowych do utworów prezentowanych na wystawie.  

 

Organizator wystawy składa również podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania wystawy.  

 

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

  

Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Miasto Łódź

 


 

Czas trwania: 22.07-27.09.2023 

 

Wernisaż: 21.07.2023, godz. 18.00 

 

Miejsce: P0_Akademickie Centrum Designu, ul. Księży Młyn 13/15, Łódź  (wejście od ul. Księży Młyn)

 

Wstęp wolny