en

Plastibank

PROJEKT: Callum Ferguson

Wielka Brytania

 

make me! 2021


 

Misją projektu Plastibank jest wzmocnienie pozycji jednostek i społeczności, które padły ofiarą zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Pozwala on użytkownikom uczestniczyć w giełdzie materiałów, na której mogą deponować swoje plastikowe odpady i otrzymywać w zamian kredyty finansowe.

 

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi jest problemem powszechnym, szczególnie w krajach Globalnego Południa. Społeczności lokalne stały się wysypiskami śmieci, na czym cierpią zarówno ludzie, jak i środowisko. Plastibank jest kamieniem milowym zmiany pokoleniowej. Ma na celu nie tylko walkę z zanieczyszczeniem plastikiem, ale również zmianę podejścia do bogactwa, odpadów, środowiska i gospodarki – stworzenie zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości.

Plastibank, projekt: Callum Ferguson / fot. z archiwum projektanta

Callum Ferguson

Mieszkający w Szkocji projektant, interesujący się rozwiązywaniem złożonych problemów, z którymi borykamy się we współczesnym świecie. Wśród jego zainteresowań znajdują się: zmniejszenie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, budowanie demokracji partycypacyjnej oraz nawiązywanie więzi między człowiekiem a miejscem. Jego niekonwencjonalne rozwiązania mają na celu nie tylko zaradzenie problemom, ale także stworzenie okazji do dyskusji na dany temat i nowych perspektyw. Obecnie bada i rozwija metody, dzięki którym niematerialne media, takie jak światło i dźwięk, mogą stać się namacalnymi doświadczeniami.

PORTFOLIO PROJEKTANTA