en

Urban Coolspot Project

PROJEKT: Julia Sulikowska

Polska

 

make me! 2022

1. miejsce make me! Design Award i nagroda pieniężna w wysokości 10.000 PLN

Nagroda specjalna ufundowana przez partnera festiwalu INTERPRINT w wysokości 10.000 PLN

Nagroda specjalna ufundowana przez partnera festiwalu Cosentino w wysokości 10.000 PLN


 

Zainspirowany tradycyjnymi wynalazkami egipskimi i bliskowschodnimi w zakresie chłodzenia ewaporacyjnego, projekt „Urban Coolspot” bada możliwości wykorzystania ceramiki w środowisku miejskim w celu tworzenia chłodnego mikroklimatu. Jest to odpowiedź na problem wynikający z uszczelniania krajobrazu pod budowę infrastruktury miejskiej. Podczas opadów deszczu woda jest odprowadzana wieloma drogami by zniknąć czym prędzej w systemie kanalizacji. Następstwem jest zmniejszone parowanie podczas upalnych i suchych dni. To przyczynia się do powstawania zjawiska miejskiej wyspy ciepła, czyli długotrwałego przegrzewania się miast w miesiącach letnich.

 

„Urban Coolspot” to modułowy system, który zatrzymuje spływającą wodę, wchłania ją dzięki porowatej strukturze i rozprowadza kapilarnie po całej objętości obiektu. W gorące letnie dni stopniowe parowanie chłodzi ciepłe powietrze otoczenia, a wiatr przenosi je przez rozgrzany krajobraz miejski, poprawiając komfort cieplny mieszkańców.

 

System składa się z cylindrycznych elementów o długości 30- i 40-cm. Mnogość elementów łączących umożliwia ich zestawianie w różnych kombinacjach. Aby umożliwić jak najlepszy przepływ wody z modułu do modułu dodatkowe pory pionowe, jak również korzenie roślin, wspomagają przyciąganie kapilarne, a gleba wewnątrz elementów ceramicznych zapewnia ciągłość strukturalną. Poszczególne elementy można łączyć za pomocą metalowych prętów.

 

Instalacja jest zaprojektowana jako środek adaptacyjny dla istniejącej infrastruktury, który nie wymaga kosztownej przebudowy ani zasilania energią. Jest to rozwiązanie pozwalające utrzymać przyjazny mikroklimat podwórek, małych placów publicznych lub ulic. Projekt może być realizowany w przestrzeni publicznej jako tymczasowy lub stały element architektury krajobrazu. Przy wsparciu władz lokalnych mieszkańcy i instytucje mogą wpływać na swoje najbliższe otoczenie.

Urban Coolspot Project, projekt: Julia Sulikowska / fot. z archiwum projektantki

Urban Coolspot Project, projekt: Julia Sulikowska / fot. z archiwum projektantki

Urban Coolspot Project, projekt: Julia Sulikowska / fot. z archiwum projektantki

Urban Coolspot Project, projekt: Julia Sulikowska / fot. z archiwum projektantki

JULIA SULIKOWSKA

Jest absolwentką Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Otrzymała stypendium na kontynuację nauki w Niemczech i ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Artystycznej Weißensee w Berlinie. Zawodowo zajmuje się projektowaniem w kontekście przestrzeni miejskiej. Pracuje w berlińskim biurze projektowania miejskiego, gdzie jest odpowiedzialna za projektowanie produktów 2D i 3D, małych wystaw oraz współtworzenie miejskich wydarzeń partycypacyjnych. Jeden z projektów, polegający na stworzeniu analizy klimatycznej dla wybranej dzielnicy Berlina i zaproponowaniu lokalnych działań adaptacyjnych w związku z nasilającymi się warunkami klimatycznymi, stał się inspiracją dla projektu „Urban Coolspot”.